Onafhankelijke media en persvrijheid kunnen niet bestaan als de veiligheid van journalisten niet gewaarborgd is. Daarom lobbyt Free Press Unlimited actief voor een veilige werkomgeving voor journalisten. Een omgeving die hen in staat stelt zonder angst en gevaar te werken.

Persvrijheid op het internationale toneel

Free Press Unlimited zorgt ervoor dat persvrijheid hoog op de politieke agenda staat in Nederland, en dat Nederland zich hier in internationaal verband hard voor maakt. Zo organiseert Free Press Unlimited jaarlijks een Bijzondere Procedure voor de Commissie Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld in 2019 met de zoon van de vermoorde Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia, en in 2020 met de Fillippijnse journaliste tegen wie President Duterte een hetze is begonnen, Maria Ressa.

Free Press Unlimited onderhoudt nauwe contacten met de ambassades en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, wijst hen op zorgen over de persvrijheid zoals restrictieve wetten waardoor lokale partners hun werk niet kunnen doen, delen beleidsaanbevelingen met het Ministerie, en roepen op tot (diplomatieke) actie. Zo ziet Free Press Unlimited erop toe dat wereldwijde afbreuk aan de vrije pers niet aan Den Haag voorbij gaat.

Journalistieke vrijheid in Nederland

Ook komt Free Press Unlimited in actie tegen ontwikkelingen die de journalistieke vrijheden in Nederland inperken. Zo ageerde ze met succes tegen de Wiv, ook wel bekend als de Sleepwet, onderhoudt Free Press Unlimited contact met de Nederlandse Vereniging voor Journalisten over de toenemende bedreigingen richting journalisten in Nederland, en spreekt Free Press Unlimited zich uit voor het belang van een variatie aan betrouwbare informatie om de impact van desinformatie op de Nederlandse samenleving te minimaliseren. 

UNESCO Verslag over de veiligheid van journalisten

In 2016 bundelde Free Press Unlimited haar krachten met UNESCO, het toonaangevend agentschap voor de veiligheid van journalisten binnen de Verenigde Naties. Vanaf 2008 heeft UNESCO de lidstaten gevraagd informatie te delen over de status van zaken van vermoorde journalisten. Omdat het responspercentage van de lidstaten erg laag was, heeft Free Press Unlimited met UNESCO samengewerkt om  druk uit te oefenen op de niet-rapporterende staten.

In 2016 en 2017 ondersteunde Free Press Unlimited de lokale partners in deze niet-reagerende landen om druk uit te oefenen op hun autoriteiten. Ze vroegen om informatie over de juridische stappen die genomen zijn inzake openstaande gevallen van vermoorde journalisten en moedigden hen aan respons te geven aan UNESCO. In 2016 bleek dit succesvol te zijn want Bangladesh, Centraal Afrikaanse Republiek, Democratische Republiek Congo en Nepal dienden allemaal hun verslag in bij  UNESCO. 

Verbeterde coördinatie van de veiligheid van journalisten

In 2017 coördineerde Free Press Unlimited de lancering van de Civil Society Safety of Journalists Coalition. Deze coalitie bestaat uit 20 organisaties van over  de hele wereld die zich voor de bevordering van de veiligheid van journalisten inzetten. De coalitie is van mening dat om vooruitgang te boeken op dit gebied er meer coördinatie en strategisch denken nodig is . De doelstellingen van de coalitie zijn het verbeteren van onze coördinatie op grondniveau en het identificeren van de kansen voor gezamenlijke belangenbehartiging op internationaal niveau. 

Zorgen over de veiligheid van journalisten

Door middel van Universal Periodic Review (UPR), eens in de vijf jaar, worden alle VN leden beoordeeld op de status van hun mensenrechten. Door bezorgdheid over de veiligheid van journalisten onder de aandacht te brengen, wordt deze kwestie gestandaardiseerd in alle UPR’s en zou dit een gelegenheid kunnen bieden om de prestaties van de lidstaten systematisch te meten. In 2017 diende Free Press Unlimited input in voor de Universal Periodic Reviews van Mali en Bangladesh die de zorgen over de veiligheid van journalisten in deze landen benadrukten. 

Stop straffeloosheid voor misdaden tegen journalisten

Sinds 2015 organiseert Free Press Unlimited elk jaar op 2 november een groot evenement, International Day to End Impunity for Crimes against Journalists. Hiermee vergroten we het bewustzijn over de veiligheid van journalisten en creëren we in Nederland solidariteit met journalisten wereldwijd. Tijdens het evenement kennen we ook aan twee internationale of Nederlandse journalisten de  Most Resilient en de Newcomer of the Year prijs toe. 

Samenwerking met Freedom House

In de afgelopen jaren heeft Free Press Unlimited ondersteuning aan Freedom House geboden door regelmatig met hen bijeen te komen en onze kennis met hen te delen. De reden voor deze bijeenkomsten is de  jaarlijkse Freedom of the Press rapportage dat Freedom House al meer dan 30 jaar uitbrengt. Deze rapportages kijken verder dan alleen de individuele gevallen van geweld tegen journalisten en richten zich meer  op de juridische, politieke en economische omgeving van de media als geheel. We bespreken de resultaten in de rapportages en bespreken de impact met Freedom House.