Veiligheid is een basisbehoefte voor een onafhankelijke pers. Journalisten die persoonlijk worden bedreigd of gehinderd door wetten of censuur kunnen hun cruciale taak om objectieve en onpartijdige informatie te delen, niet volbrengen.

Voor Free Press Unlimited is het essentieel om een veilige omgeving creëren waarin journalisten werkzaam kunnen zijn. In de afgelopen jaren hebben we een groot aantal journalisten en mediaorganisaties opgeleid. Wij hebben hen geholpen zichzelf te beschermen tegen geweld en te communiceren zonder dat anderen meeluisteren. Daarnaast beheren wij ook een noodfonds voor journalisten, ontwikkelen we middelen om de veiligheid te verbeteren en zijn we actief aan het lobbyen voor veilige werkomstandigheden voor journalisten wereldwijd.

Free Press Unlimited beschouwt veiligheid als een holistisch concept dat zowel fysieke, psychosociale, digitale als juridische aspecten omvat. De veiligheidsproblemen zijn vaak contextafhankelijk, daarom zijn al onze programma's en oplossingen gebaseerd op organisationele en individuele behoeften.

De pijlers van ons veiligheidsprogramma

  1. Noodhulp: Journalisten en media-organisaties die te maken hebben met vernielingen of intimidaties, kunnen een aanvraag voor noodhulp indienen bij Reporters Respond. Met dit fonds zorgt Free Press Unlimited ervoor dat mediaprofessionals zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen.
     
  2. Juridische ondersteuning: Met het Legal Defense Fund bieden we financiële ondersteuning voor juridische kosten aan journalisten en mediaorganisaties over de hele wereld. Wij helpen journalisten die aangeklaagd of gearresteerd worden maar zich geen juridische hulp kunnen veroorloven. Op deze manier voorkomen we dat journalisten hun verdediging moeten staken en de consequenties van, vaak valse, beschuldigingen moeten accepteren. 
     
  3. Veiligheidstrainingen & tools: Veiligheidstrainingen zijn essentieel, met name voor journalisten en mediaprofessionals die in gevaarlijke en vaak levensbedreigende omstandigheden werken. In samenwerking met internationale partners biedt Free Press Unlimited veiligheidstrainingen aan (media)organisaties en journalisten.
     
  4. Advocacy: Onafhankelijke media en persvrijheid kunnen niet bestaan als de veiligheid van journalisten niet gewaarborgd is. Daarom lobbyt Free Press Unlimited actief voor een veilige werkomgeving voor journalisten. Een omgeving die hen in staat stelt zonder angst en gevaar te werken.