Voor de meeste mensen in de wereld is toegang tot betrouwbare informatie niet vanzelfsprekend. Toch heeft iedereen die informatie nodig. Om zijn of haar eigen situatie te kunnen beoordelen en te beïnvloeden. Als je niet weet wat er aan de hand is in je omgeving, hoe kun je dan goede besluiten nemen?

Free Press Unlimited gelooft dat toegang tot onafhankelijk nieuws levens kan redden. Wij helpen lokale journalisten in oorlogs- en conflictgebieden hun publiek van betrouwbare informatie te voorzien. Informatie die mensen nodig hebben om te overleven en hun eigen toekomst vorm te geven.

 

De organisatie

Het bestuur van stichting Free Press Unlimited bestaat uit Leon Willems en Ruth Kronenburg. Samen sturen zij een team van ruim 80 gedreven professionals aan. Programmacoördinatoren - specialisten op thema en gebied - overzien mediaprojecten in meer dan 40 landen wereldwijd. Ons hoofdkantoor is in Amsterdam.

Organogram Code of Conduct Statuten Reglement Bestuur en Toezicht Fraud and Corruption policy Integrity policy Masp 2018-2022

 

Portret foto Leon
Leon Willems (1961) is sinds mei 2011 Directeur van Free Press Unlimited. Mede onder zijn leiding groeide Free Press Unlimited uit tot een gezichtsbepalende persvrijheidsorganisatie, die actief is in meer dan 40 landen. Media vormen volgens Leon Willems de cruciale bouwstenen van een vitale democratie en dragen op een belangrijke manier bij aan de ontwikkeling van een samenleving in het algemeen. Het opzetten van onafhankelijke media staat in al zijn werkzaamheden voorop. Lees verder

 

Portret foto Ruth Kronenburg
Ruth Kronenburg (1964) is sinds 2011 als operationeel directeur aan Free Press Unlimited verbonden. In deze rol is ze verantwoordelijk voor een gezonde financiële bedrijfsvoering, de interne en externe communicatie en het waarborgen van de kennis en kwaliteit binnen de organisatie. Al haar eerdere werkzaamheden binnen de commerciële mediawereld komen in haar huidige werk samen, maar nu met één extra dimensie: bijdragen aan een betere wereldLees verder

Open data

Wij hebben de data van de projecten uit het No News is Bad News programma gepubliceerd volgens de digitale IATI standaard (International Aid Transparency Initiative). IATI is een wereldwijde standaard voor het rapporteren van data over ontwikkelingsprojecten, die het onder andere mogelijk maakt om ons werk te vergelijken met dat van andere organisaties. Onze IATI-data zijn hier te vinden en worden elk kwartaal bijgewerkt. 

Omwille van de veiligheid van onze partners en projecten kunnen we niet over al onze projecten rapporteren. In onze IATI Exclusion Policy lees je hoe wij bepalen welke data we wel en niet kunnen publiceren. In sommige gevallen worden bevoorbeeld de namen van organisaties waar we mee samenwerken weggelaten. 

Raad van toezicht

Monica Bremer (Voorzitter)

Ronald Gijsbertsen (Lid)

Paul Hofstra (Lid)

Nani Jansen - (Lid)

Ellen Soerjatin - (Lid) 

Hennah Draaibaar - (Lid)

Beloningsbeleid Free Press Unlimited

Free Press Unlimited heeft een eigen Personeelsgids waarin de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers zijn vastgelegd i.o.m. personeelsvertegenwoordiging (OR). Iedere medewerker krijgt bij aanvang dienstverband uiteraard de Personeelsgids, maar ook een toelichting op de regelingen die hierin zijn opgenomen. De Personeelsgids maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst.

Keurmerken

CBF: Free Press Unlimited voert haar werkzaamheden conform de eisen van het CBF. Deze erkenning laat zien dat Free Press Unlimited voldoet aan de strenge kwaliteitseisen en we een betrouwbare organisatie zijn die verantwoord omgaat met uw gift.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

   Logo ANBI keurmerk   

ISO: Het kwaliteitshandboek van Free Press Unlimited is de basis van onze ISO-certificering. 

ANBI: Free Press Unlimited is ANBI-erkend (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze erkenning van de Belastingdienst zorgt ervoor dat uw gift aan Free Press Unlimited aftrekbaar is van de belasting. Lees hier meer over Free Press Unlimited en ANBI. RSIN nummer: 850683476

Partners

Het werk van Free Press Unlimited wordt mogelijk gemaakt door giften van donateurs, bedrijven en vrienden uit de Nederlandse mediasector; bijdragen van particuliere en institutionele fondsen en subsidies van ambassades en overheden uit de hele wereld. Zie hier een overzicht van onze partners.

Coalities en netwerken:

Free Press Unlimited is lid van:

Global Investigative Journalism Network