Free Press Unlimited vindt dat iedereen recht heeft op betrouwbare informatie. Informatie die je als mens in staat stelt om je leven in eigen hand te nemen. Het is van groot belang dat die informatie onafhankelijk is en dat je die op tijd krijgt.

Burgers en maatschappelijke organisaties die de armoede en ongelijkheid in hun samenleving willen bestrijden, kunnen niet zonder toegang tot informatie, onafhankelijke media en vrijheid van meningsuiting. Omgekeerd hebben media deze organisaties nodig om te weten wat er speelt. Door hierover onafhankelijk te berichten en een publiek debat mogelijk te maken, kunnen media bijdragen aan positieve veranderingen in hun samenleving.

Onze doelen

In meer dan 40 landen ondersteunt Free Press Unlimited journalisten en mediaprofessionals met onder andere trainingen, noodhulp en capaciteitsversterking. 

Ons hoofddoel is: een divers, professioneel informatielandschap dat bestaat uit onafhankelijke media en journalisten die (sociale) veranderingen in hun samenleving aanjagen.

Met onze blik vast gericht op dit hoofddoel hebben we goed nagedacht over de beste manieren om dat te bereiken. We zijn van mening dat de volgende drie 'tussendoelen' cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat lokale media hun belangrijke maatschappelijke rol kunnen vervullen. Dit zijn ze:

  1. Een omgeving waarin journalisten hun werk kunnen doen en die de vrijheid van meningsuiting bevordert.
    Om dit te bereiken, maken wij ons sterk voor goede wetgeving te realiseren en zetten wij ons in om de straffeloosheid te stoppen die het geweld tegen journalisten in stand houdt. In de landen waarin we werken, spelen professionele belangenbehartigers van de media een sleutelrol; daarom investeert Free Press Unlimited in gerichte trainingen voor deze groepen. Zij kunnen bijhouden hoe vaak en waar de persvrijheid wordt aangetast en zich inzetten voor bepaalde gevallen van persvrijheidschendingen.
  2. Media en journalisten zetten zich in voor de belangen van de bevolking, geven burgers een stem en fungeren als hun waakhond.
    Media moeten een afspiegeling van hun samenleving zijn. Daarom helpen we ze de diversiteit in hun eigen organisaties én in hun publicaties te vergroten, met name als het gaat om vrouwen. We ondersteunen daarnaast maatschappelijke organisaties die mensen mediawijzer maken en ze helpen hun weg te vinden in de overweldigende hoeveelheid informatie. Tot slot steunen wij onafhankelijke media die corruptie en machtsmisbruik aan de kaak stellen en zo een waakhondfunctie vervullen voor achtergestelde groepen. Dankzij het onderzoek en de onthullingen van media kunnen burgers hun eigen overheden ter verantwoording roepen. Zo vergroten media en burgers samen het democratisch gehalte van hun samenleving.
  3. Journalisten en media zijn professioneel, effectief en zeker van hun voortbestaan.
    Free Press Unlimited hamert op het belang van professionaliteit voor media en journalisten. Zij moeten zich aan internationaal erkende normen en ethische codes houden, om het vertrouwen van hun publiek te verdienen en te behouden. Ook kennis van moderne technologie is noodzakelijk in een wereld waarin mobiele telefoons en sociale media een hoofdrol spelen. Journalisten moeten weten hoe ze (digitaal) veilig kunnen werken, zodat ze hun waakhondfunctie goed kunnen vervullen. Free Press Unlimited ondersteunt partners wereldwijd om professioneel en (dus) veilig te werken. Maar ook om ze financieel zelfstandig te maken, zodat hun voortbestaan – en daarmee een divers medialandschap – ook op de langere termijn is gegarandeerd.