Jongeren hebben betrouwbare informatie nodig over wat er gaande is in de wereld en in hun directe omgeving. Zo kunnen zij geïnformeerde beslissingen nemen en opkomen voor zaken die hen aangaan, nu en in de toekomst.

Bijna 40 procent van de wereldbevolking is jonger dan 25 jaar. Verreweg het grootste deel van deze groep woont in Afrika, Azië of Latijns-Amerika, in landen die armoede en hoge jeugdwerkloosheid kennen. Hoewel het hun toekomst is die op het spel staat, worden deze jongeren maar nauwelijks gehoord door oudere generaties en mensen die beslissen. In de krant, op televisie en op de radio wordt zelden over hen gepraat, laat staan met hen. Jongeren hebben daarom maar weinig inspraak over onderwerpen die hun toekomst bepalen zoals klimaatverandering, gewapende conflicten, werkgelegenheid en democratie.

Tegelijkertijd brengen jongeren steeds meer tijd door op sociale media. Hier is het soms lastig een onderscheid te maken tussen betrouwbare berichtgeving en nepnieuws. Het is cruciaal dat jongeren in staat zijn om de stroom van nieuws die op hen afkomt te filteren. Dit maakt hen minder gevoelig  voor opruiende berichten die verleiden tot uitersten als extremisme, migratie of snel geld via het criminele circuit.

De pijlers van ons jongerenprogramma

We onderscheiden drie belangrijke pijlers die in ons jongerenprogramma steeds terugkomen:

  1. Toegang tot betrouwbare informatie: Jongeren hebben betrouwbare en objectieve informatie nodig om onderbouwde beslissingen over hun toekomst te kunnen maken. Free Press Unlimited werkt samen met lokale mediapartners aan relevante, feitelijke programma’s voor en met jongeren. Dit zijn programma’s voor televisie, radio of online die de belangen en meningen van jongeren vooropstellen en aansluiten op hun belevingswereld. Zo ondersteunen we  radioprogramma's over seksualiteit, voor en door jongeren in de Centraal Afrikaanse Republiek en Congo.
  2. Mediawijsheid: Jongeren moeten leren begrijpen waarom bepaalde berichten worden uitgezonden en hoe de media in elkaar steken, in print, op televisie en online. Free Press Unlimited’s programma’s dragen bij aan mediawijsheid van jongeren.  Onze partners leren jongeren hoe media en journalistiek werken, maar ook hoe ze verantwoordelijk kunnen omgaan met de informatie die ze krijgen en sturen. In Bangladesh deden we dit bijvoorbeeld door medialessen voor middelbare scholieren te steunen.
  3. Zichtbaar in de media:  Free Press Unlimited steunt media(organisaties) die actief jongeren betrekken. Pas wanneer de meningen en ideeën van jongeren gehoord worden, ze op kunnen komen voor hun rechten en mee kunnen praten in de maatschappij, hebben ze écht zeggenschap over hun eigen toekomst. In Tunesië leiden we tieners op tot burgerjournalisten die met radioprogramma’s en videoreportages op nationale televisie aandacht vragen voor onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.