Ondanks enige vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid in de afgelopen decennia, blijft de participatie van vrouwen in de media over de hele wereld alarmerend laag. De mediasector moet ├ęchte inspanningen leveren om gendergelijkheid in de media te bevorderen.

In hun werk worden veel vrouwelijke journalisten geconfronteerd met intimidatie en discriminatie. Voor veel vrouwelijke mediaprofessionals zijn fysiek, seksueel en online misbruik een dagelijkse realiteit. Bijna twee derde van de vrouwelijke journalisten is online bedreigd of lastig gevallen en meer dan de helft is zelfs persoonlijk bedreigd. Daarnaast bekleden vrouwen in de media zelden management- of leidinggevende posities: bijna driekwart van de leidinggevenden in de media sector is man.

Samen met onze partners werkt Free Press Unlimited aan het versterken van de positie van vrouwelijke journalisten. Door de arbeidsomstandigheden in redacties te verbeteren en de vaardigheden en kansen van vrouwelijke journalisten te vergroten. We doen dat bijvoorbeeld door:

  • Een netwerk van vrouwelijke journalisten op te zetten.
  • Media te trainen en coachen in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van vrouwelijke journalisten.