Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer.

Informatie

Free Press Unlimited heeft de inhoud van deze website heel zorgvuldig tot stand gebracht en de informatie wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Free Press Unlimited kan echter niet garanderen dat de informatie op de website altijd juist, volledig en up-to-date is. Free Press Unlimited accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de op de website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is toegestaan om de informatie op deze website te gebruiken, mits Free Press Unlimited als bron vermeld wordt.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere organisaties zijn ontworpen en onderhouden. De juistheid en volledigheid van de op deze website gepresenteerde informatie kan Free Press Unlimited niet garanderen.

Free Press Unlimited streeft ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen die van invloed zijn op de werking van computerapparatuur of -programmatuur. Free Press Unlimited kan echter niet garanderen dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website heeft voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur.

Indien u problemen mocht ondervinden op deze website, wordt u verzocht Free Press Unlimited hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een e-mail naar info[at]freepressunlimited.org.