We hebben vaak een kritische en scherpe blik op actuele ontwikkelingen wanneer die de media, persvrijheid en de onafhankelijke journalistiek aangaan. Op deze pagina lees je onze opiniestukken.

Naar een sterke informatiesamenleving

19 maart 2021, opiniestuk van Leon Willems

Onze directeur Leon Willems schrijft in dit artikel over dat hoewel veel politieke partijen in hun verkiezingsplannen, veiligheid van journalisten essentieel vinden, dit echter in praktijk anders is. Volgens Leon Willems moeten wij werken naar een gezonde informatiesamenleving.

"De komende regeerperiode is politieke actie nodig, zodat journalistiek een beroep blijft en geen roeping wordt. Wanneer we de onafhankelijke journalistiek haar rol willen laten spelen in onze maatschappij en een omgeving willen behouden voor respectvol debat, dan moeten we breder kijken naar het weerbaar maken van deze cruciale pijler van onze democratie. We moeten de journalistieke infrastructuur verbeteren zodat de journalistiek (nog) onafhankelijker, diverser en pluriformer wordt."

Lees hier het volledige artikel "Naar een sterke informatiesamenleving"

Journalisten als kokende kikkers

13 november 2020, opiniestuk van Leon Willems

Onze directeur Leon Willems vraagt in dit artikel aandacht voor het stijgende aantal aanvallen op de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. In zijn stuk vergelijkt hij de onafhankelijke journalistiek met een pan met kikkers dat op het vuur staat.

"De pan met water heeft inmiddels de 80 graden bereikt. Al jaren neemt de veiligheid van journalisten af, ook in Nederland. Journalisten zijn het doelwit van bedreigingen, lastercampagnes, intimidaties, arrestaties, en zelfs fysiek geweld. De wereldwijde trend is dat hier geen consequenties aan verbonden worden en de aanvallers van journalisten vrijuit gaan."

Lees hier het volledige artikel "Journalisten als kokende kikkers"

De democratie luidt de noodklok

6 oktober 2020, opiniestuk van Ruth Kronenburg

"Persvrijheid is sinds jaar en dag een belangrijke pilaar van elke democratie. Vrije en onafhankelijke pers roept immers machthebbers tot de verantwoording en zorgt dat samenlevingen transparant(er) zijn. Maar door de Coronacrisis is de onafhankelijke journalistiek in een crisis beland. Zogenaamde ‘Coronanoodwetten’ maken dit vaak mogelijk. De grote zorg rondom noodwetten is dat ze bedoeld zijn als tijdelijke maatregel, maar in de praktijk vaak permanent blijken te zijn."

Onze directeur Ruth Kronenburg schreef een artikel over hoe (repressieve) regeringen de pandemie gebruiken om “fake news” wetgeving in het leven te roepen. Met als gevolg dat journalisten die feiten en kritische noten over het virus berichten, worden gearresteerd of juridisch vervolgd. 

Lees hier het volledige artikel "De democratie luidt de noodklok"